Halafian pottery meditation.

 This piece of Halafian pottery, made 7000 years ago, contains sacred geometry codes that activate Goddess presence and remove darkness from all four directions. Simply visualize this piece of ancient Halafian pottery rotating over the whole  region, strengthening the Goddess vortex there and removing all darkness from the region.

Ten kawałek ceramiki Halafijskiej, wykonany 7000 lat temu, zawiera kody świętej geometrii, które aktywują obecność Bogini i usuwają ciemność ze wszystkich czterech stron. Po prostu wizualizuj ten kawałek starożytnej ceramiki Halafijskiej obracający się nad całym regionem, wzmacniając tam wir Bogini i usuwając z tego regionu całą ciemność.

 

Israel

 

Iran

 Myanmar

 

Japan

Europe

North America

Asia

Antarctica

AntarktydaHalafian

Syria

Syria Halaf — kopia (3)

South America

AmerykaPłdHalaf

Africa

AfricaGIF

North Korea

 

Long Island

 

POLAND

 

Australia

 

Spain

 

France

 

FrancjaGIF2

 

Turkey

 

 India

 

 

 

 

 

6 thoughts on “Halafian pottery meditation.

  1. hey – if you gugde by resuLTS… WHAT’S GOING ON IN SYRIA SINCE THIS MADITATION IS PERFORMED IS NOT SO LOVE AND LIGHT…rather the reverse!! and if you look at the pattern on that circular plate…… it represent the shift from reality to VIRTUAL REALITY (which is also the idea behind FLAT EARTH.)

Leave a Reply/Dodaj Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.