Medytacja w czasie Pełni Księżyca i Medytacja Pokoju w czasie Nowiu Księżyca na 2019 rok

Medytacja w czasie Pełni Księżyca i Medytacja Pokoju w czasie Nowiu Księżyca na 2019 rok

 

 

Księżyc jest najbliższym ciałem astronomicznym naszej planety Ziemi. Nieustannie wpływa na różne aspekty życia na Ziemi w całym cyklu księżycowym.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_effect

W szczególności wpływ Księżyca na Ziemię osiąga swoje maksimum w czasie Pełni Księżyca i Nowiu.

https://www.spiritualresearchfoundation.org/spiritual-problems/effects-of-nature-and-environment/new-full-moon-effects/

Podczas Pełni Księżyca, Księżyc znajduje się naprzeciw Słońca i jest w pełni oświetlony, ponieważ odbija światło Słońca. To jest potężny czas wdzięczności, czas wdzięcznego uznania piękna samego życia i wszystkiego, co wnieśliście do istnienia. Możecie odczuwać palące pragnienie by wyrazić swoją kreatywność, rozkoszować się zmysłowymi czynnościami i poprzez zaciekłe ale głęboko czułe wibracje, puścić wszystkie aspekty swojego życia, które nie służą już największej wizji waszej Duszy.

Według Cobry, w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiło wielkie oczyszczenie energii Księżyca. Teraz nasz Księżyc jest całkowicie oczyszczony i jest czystym naturalnym światłem. Przesyła energię czystej kobiecej zasady na planetę. Dlatego każda Pełnia jest wspaniałą okazją do połączenia się z tą energią.

Cobra Full Moon Update Transcription with Alexandra Meadors for January 2013

Podobnie, podczas każdego Nowiu Księżyc znajduje się praktycznie pomiędzy Ziemią a Słońcem. Możemy otworzyć nowe możliwości, które zostaną zamanifestowane podczas zbliżającego się cyklu księżycowego. Jest to czas, kiedy ustalamy nasze intencje, sadzimy nasiona, które chcemy zrealizować w czasie Pełni Księżyca.

https://www.thoughtco.com/new-moon-magic-206732

To także energetyczne wejście – portal – który pozwala nam rozpocząć budowę nowych cykli od wewnątrz, czas ponownego duchowego i emocjonalnego restartu.

Ponieważ bardzo szybko zbliżamy się do nowego roku, chcielibyśmy ogłosić zmienioną wersję Medytacji w czasie Pełni Księżyca i Medytacji Pokoju w czasie Nowiu Księżyca, które będą używana przez cały rok 2019.

Przewodniki audio dla tych nowych medytacji zostaną opublikowany tutaj, kiedy będą gotowe.

Medytacja w czasie Pełni Księżyca na rok 2019

Będziemy robić Medytację w czasie Pełni Księżyca w dniu każdej pełni Księżyca o 2:45 PM czasu UTC.
Jest to czas, który został wybrany aby umożliwić większości ludzi na całym świecie przyłączenie się do masowej medytacji w tym samym czasie, w dniu, w którym Księżyc osiągnie pełnię.
Datę każdej Pełni Księżyca w 2019 można znaleźć poniżej:

Poniedziałek 21 stycznia 2019 ***
Wtorek 19 lutego 2019
Czwartek 21 marca 2019
Piątek 19 kwietnia 2019
Sobota 18 maja, 2019
Poniedziałek 17 czerwca 2019
Wtorek 16 lipca 2019 **
Czwartek 15 sierpnia 2019
Sobota 14 września 2019
Niedziela 13 października 2019
Wtorek 12 listopada do 2019
Czwartek 12 grudnia 2019

Zaćmienie Księżyca:
półcieniowe *
częściowe **
całkowite ***

 

Oto zaktualizowana wersja Medytacji w czasie Pełni Księżyca:
(Sugerowany czas na tę medytację to 15 minut)

 

1. Użyj swojej własnej techniki aby wprowadzić się w zrelaksowany stan świadomości.

2. Określ swoją intencję użycia tej medytacji w czasie Pełni Księżyca jako narzędzia dla zakotwiczenia Czystej Boskiej Kobiecej Energii na powierzchni planety i jako wsparcie w wyzwoleniu planety.

3. Wizualizuj filar Światła emanujący z Galaktycznego Centralnego Słońca a następnie przechodzący przez wszystkie punkty Światła wewnątrz naszego Układu Słonecznego, przepływający przez Księżyc w Pełni, a następnie przez twoje ciało do środka Ziemi. Wizualizuj kolejny filar Światła wznoszący się ze środka Ziemi, następnie w górę przez twoje ciało i w kierunku nieba, przechodzący przez Księżyc w Pełni i ku wszystkim istotom Światła w naszym Układzie Słonecznym i naszej galaktyce, a na końcu łączący się z Galaktycznym Centrum i Źródłem. Jesteś teraz zakotwiczony/a pośród dwóch filarów Światła, Światła płynącego jednocześnie w górę i w dół. Utrzymuj te filary Światła aktywne przez kilka minut.

4. Wizualizuj czystą energię Bogini wzmocnioną poprzez Księżyc w Pełni i płynącą w kierunku powierzchni Ziemi. Wizualizuj tę energię obejmującą i uzdrawiającą wszystkie istoty na planecie oraz samą Gaję. Zobacz wszystkie istoty na Ziemi doświadczające tej czystej energii Bogini na swój własny, niepowtarzalny i pozytywny sposób. Wizualizuj wszystkie wiry Bogini aktywowane na planecie.

5. Wizualizuj energię Bogini Pełni Księżyca oczyszczającą wszelką pozostałą pierwotną anomalię i ciemne istoty na powierzchni planety.

6. Wizualizuj wszystkie operacje Sił Światła postępujące z pełną prędkością. Wizualizuj energię Bogini uspokajającą wszystkie napięcia na powierzchni w czasie Wydarzenia.

7. Wizualizuj nowy Złoty Wiek na Ziemi, gdzie Bezwarunkowa Miłość Bogini obejmuje wszystkie istoty i gdzie wszyscy ludzie żyją w pokoju, harmonii, miłości i wzajemnym zrozumieniu. Wizualizuj drugi renesans wiedzy naukowej i duchowej. Zobacz, jak zaspokojone są potrzeby wszystkich a każdy żyje swoim życiem tak jak tego pragnie.

 

Bogini chce wyzwolenia i wyzwolenie będzie!

 

 

 

 

 

 

Medytacja Pokoju w czasie Nowiu na 2019

Poniżej znajdują się daty każdego Nowiu Księżyca w 2019 roku; będziemy robić Medytację Pokoju w czasie Nowiu Księżyca o 2:45 PM czasu UTC w poniższych terminach.

Niedziela 6 stycznia 2019 *
Poniedziałek 04 lutego 2019
Środa 06 marca 2019
Piątek 05 kwietnia  2019
Sobota 04 maja 2019
Poniedziałek 03 Mon 2019
Wtorek 02 lipca 2019 ***
Czwartek 1 sierpnia 2019
Piątek 30 sierpnia pt. 2019
Sobota 28 września 2019
Poniedziałek 28 października 2019
Wtorek 26 listopada do 2019
Czwartek 26 grudnia 2019 **

Zaćmienia Słońca:
częściowe *
pierścieniowe **
całkowite ***

 

Oto zaktualizowana wersja Medytacji Pokoju w czasie Nowiu Księżyca:
(Sugerowany czas na tę medytację to 15 minut)

1. Użyj swojej własnej techniki aby wprowadzić się w zrelaksowany stan świadomości.

2. Określ swoją intencję użycia tej medytacji w czasie Nowiu Księżyca jako narzędzia, aby przynieść pokój wszystkim obszarom na planecie Ziemia.

3. Wizualizuj filar Światła emanujący z Galaktycznego Centralnego Słońca, następnie przechodzący przez wszystkie punkty Światła wewnątrz naszego układu słonecznego, przepływający przez Księżyc w Nowiu a następnie przez twoje ciało do środka Ziemi. Wizualizuj kolejny filar Światła wznoszący się ze środka Ziemi, następnie w górę przez twoje ciało i w górę w kierunku nieba, przechodzący przez Księżyc w Nowiu ku wszystkim istotom Światła w naszym Układzie Słonecznym i naszej galaktyce, i w końcu łączący się z Centrum Galaktyki i Źródłem. Jesteś teraz zakotwiczony/a pośród dwóch filarów Światła, Światła płynącego jednocześnie w górę i w dół. Utrzymuj te filary Światła aktywne przez kilka minut.

4. Wizualizuj czystą energię Bogini wzmocnioną przez Nów Księżyca i zstępującą do twojego ciała poprzez Czakrę Duszy, następnie przechodzącą przez każdą czakrę twojego ciała, wychodzącą poprzez twoją Czakrę Ziemi i na koniec docierającą  do środka Ziemi.
Utrzymuj ten filar energii Bogini aktywny podczas tej medytacji.

5. Wizualizuj fizyczne grupy Siostrzeństwa Róży na całym świecie, medytujące razem i zakotwiczające energię Bogini, inspirując ludzi do życia w harmonii, pokoju, jedności, akceptacji, współczuciu i miłości.

6. Wizualizuj czystą energię Bogini aktywującą wewnętrzną żeńską esencję u każdego na powierzchni Ziemi, równoważąc ich wewnętrzną męską esencję.

7. Wizualizuj wszystkie konflikty na Ziemi zharmonizowane i uzdrowione.

8. Wizualizuj ludzi Ziemi z radością uczestniczących w tworzeniu Nowego społeczeństwa z obfitością, dobrobytem i jednością. Wizualizuj początek nowego wielkiego kosmicznego cyklu, przynoszącego czyste Światło, Miłość i Szczęście wszystkim istotom w całym Wszechświecie.

Bogini pragnie pokoju i pokój będzie!

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.welovemassmeditation.com/2018/12/full-moon-meditation-new-moon-peace.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 239

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom mnie o