Przebudzenie Twojej Czakry Korzenia – fale energii galaktycznej według Melchiora

Przekaz przeprowadzony  przez Natalie Glasson 30 czerwca 2017 r. Oryginalne źródło: Sacred School of OmNa.

Jestem Melchior; Jestem Galaktycznym Logosem, nadzoruję Galaktyczne Poziomy Wszechświata Stwórcy i rozpowszechniam święte energie i wolę Stwórcy. Nie jestem ani męski, ani kobiecy; Jestem syntezą obydwu i ekspresją Stwórcy. Energia, którą dzielę się, może być postrzegana jako srebrne, złote światło, które prowadzi do uzdrawiania, pobudzenia, oświecenia, jedności wewnątrz i inicjacji, aby wspomóc dalece wspomnienie Stwórcy.

Początek Galaktycznej Fali Energetycznej

Ja, Melchior, zostałem pokierowany  przez Stwórcę, aby dostarczyć ludzkości  trzy   fale energii  Światła z poziomu Galaktycznego. Pierwsza fala energii zostanie rozprowadzona z mojej istoty na początku lipca 2017 r. Druga będzie rozprowadzana na początku sierpnia 2017 r., A trzecia na początku września 2017 r. Ludzkość doświadczy każdej fali energii przez co najmniej pięć dni. Jednakże doświadczenie transformacyjne będzie kontynuowane przez okres trzech miesięcy.

Aby przyjąć fale energii galaktycznej

Wyobraź sobie dolną część tułowia od podstawy kręgosłupa, od bioder i talii jako kielich lub puchar, który zbiera Światło. Niech energia miłości z duszy i czakry serca wylewa się, aby stworzyć zarys kielicha lub pucharu Światła, które wypełnia dolną część twojego  tułowia. Wyobraź sobie, odczuj lub uznaj jak barwa,  którą twoje serce i dusza emanują tworzy kielich lub puchar Światła.

Dostrzeż, że w centrum kielicha Światła znajduje się wspaniały klejnot Światła, można go postrzegać jako czerwony kolor lub inny kolor; Reprezentuje  on czakrę  korzenia u  podstawy kręgosłupa. Twoja czakra korzenia jest otwierana i rozszerzana, aby połączyć się  z częścią kielicha Światła tworzonego przez twoje serce i duszę, jednocześnie wysyłając promienie Światła w dół przez twoją ziemską  czakrę poniżej twoich stóp i do rdzenia Matki Ziemi.

Zwróć uwagę na swoją czakrę gwiezdnej bramy nad twoją czakrą duszy i powiedz głośno: “Pozwalam na najwłaściwsze wibracje energii galaktycznej od  i nadzorowane przez Melchiora dla mojej duszy i wzniesienia by uziemiły się  do mojej czakry gwiezdnej bramy,   Teraz “. Możesz doświadczyć ekspansji własnej energii, gdy srebrno-złote Światło płynie przez Wszechświat Stwórcy bezpośrednio do twojej istoty. Światło zaleje  twoją istotę  uziemiając w   czakrze duszy i spoczywając w tej czakrze, aż będziesz gotów kontynuować.

Zwróć uwagę twojego umysłu na   czakrę duszy(ok.15 cm nad głową), między twoją gwiezdną bramą(ok. 30 cm nad głową) a czakrą korony. Daj sobie  czas, aby przyjąć energię obecną teraz  w czakrze duszy. Kiedy będziesz gotów, możesz powiedzieć głośno: “Zapraszam moją czakrę duszy, aby dostarczyła galaktyczną energię niezbędną  dla mojego wzniesienia  do mojej całej istoty”. Obserwuj, jak światło wpłynie do twojej istoty i jest gromadzone w kielichu Światła stworzonego przez czakrę duszy i serca.

Zwróć uwagę twojego umysłu na kielich Światła w dolnej części tułowia, niech wypełni się  i przepełni Galaktycznym Światłem. Skoncentruj się na czakrze podstawy(korzenia) i wyobraź sobie światło przenikające  i łączące się z czakrą korzenia. Piękna i transformacyjna zmiana odbywa się w czakrze  korzenia.

Koncentruj się na czakrze podstawy i przepływie energii galaktycznej wlewającej się do twojej czakry Ziemi(ok 15 cm. pod stopami) i do rdzenia Ziemi, a także napełnij kielich światła w dolnym tułowiu. Skieruj najwięcej uwagi do  czakry podstawy, aby obserwować zmiany, pobudzenia i energie zakotwiczone obecnie , w nadchodzących chwilach i dniach.

Praktykuj to raz lub tyle razy ile czujesz się prowadzony   na początku każdego miesiąca w tym okresie trzech miesięcy.

Jak energia galaktyczna będzie wspomagać

Czakra korzenia reprezentuje wzorce i nawyki  przetrwania, uczenia się istnienia na Ziemi i siły do ​​życia. W miarę otrzymywania Światła Galaktycznego, Twoja czakra podstawy zostanie przeprogramowana, uzdrowiona i aktywowana, aby wspierać nowe zrozumienie przeżycia i istnienia na Ziemi. Kody galaktyczne, wzorce energetyczne i święte symbole będą zakotwiczone w czakrze podstawy, utrzymującej mądrość i wiedzę, która będzie wspierać tworzenie nowych wzorców przeżycia. Już nie będzie wrażenia, że istnieje potrzeba nauczyć się istnieć na Ziemi, Ziemia stanie się częścią Ciebie a ty częścią Ziemi. Przetrwanie przekształci się w jedność ze Stwórcą, otrzymując wszystko, czego potrzebujesz, aby pomóc twojej egzystencji na Ziemi i wzmocnić twoją  czakrę podstawy będzie wspierać dalsze zgłębianie w ramach twojego  istnienia jako duchowy byt ucieleśniający ciało fizyczne. Głębokie poczucie wiedzy wyłoni się z twojej czakry, ponieważ energie Galaktyki aktywują głęboko zakorzenione energie duchowe przechowywane w tej czakrze.

Kody Galaktyczne, Wzorce Energetyczne i Święte Symbole

Energia galaktyczna, którą ja, Melchior, wysyłam do ciebie w trzech falach energii, ma na celu obudzenie z twojej czakry podstawy , uznania twojej egzystencji i obecności na Ziemi, a także zaakceptowanie twojego duchowego ja, zjednoczonego z fizycznym istnieniem. Energia zachęca do pełniejszego uziemienia do Matki Ziemi, przyjmowania darów życia i uczenia się istnieć w jedności i harmonii z Matką Ziemią i płaszczyznami fizycznymi. Energia galaktyczna wspiera głębszą akceptację duchowego życia i duchowego spojrzenia na Ziemię. Oznacza to ucieleśnienie miłości, pokoju, radości, spełnienia, prawdy i uzdrawiania, pozwalając tym świętym energiom stać się twoimi wzorcami przeżycia i istnienia na Ziemi, twoją siłą i wigorem dla  potężnej, znaczącej egzystencji na Ziemi. W ten sposób te same energie będą stanowić fundament twojej rzeczywistości oraz będą  również  doświadczeniami twojej rzeczywistości .

Twoja świadomość pozwoli ci rozpoznać, że poprzez uziemienie Galaktycznego Światła w twojej istocie, szczególnie czakrze głównej, rozpoczniesz podróż uzdrawiania. Akceptację siebie, swoich doświadczeń, kreacji i rzeczywistości na wszystkich poziomach istnienia. To przyjęcie i realizacja akceptacji pozwoli   wyższym aspektom i świadomości  duszy  połączyć się z twoją istotą, ​​jednocześnie zachęcając do głębszego zrozumienia małżeństwa między duchową i fizyczną egzystencją na Ziemi.

Trzy fale energii galaktycznej

Pierwsza galaktyczna fala energii skoncentruje się na oczyszczeniu czakry korzenia   rozpoczynając proces akceptacji, gdzie   niezbędna jest do wspierania  fizycznej i duchowej egzystencji na Ziemi. Niektórzy ludzie mogą doświadczyć głębszej więzi z Matką Ziemią, gdy rozpoznają jedność między ich bytem a Matką Ziemią, a także jak to wspiera życie i wzniesienie na Ziemi. Inni mogą doświadczyć pogłębienia ich więzi z sobą samym  i akceptacji energii, które były utrzymywane w ich czakrze korzenia, które nie są już w zgodzie  z przemianami zachodzącymi wewnątrz ich czakry.

Druga fala energii będzie miała większą częstotliwość światła galaktycznego, co umożliwi głębsze uzdrowienie w czakrze korzenia, a tym samym większą aktywację akceptacji. Świadomość wzorców i nawyków przetrwania, które już nie służą, wyjdą na powierzchnię z uznaniem ich przekształcenia we wzorce pozytywnych doświadczeń na Ziemi. Nowe spojrzenia na życie będzie  świtać, co sprawi, że będziesz świadom działań i dalszego uzdrawiania, które są wymagane w Twojej podróży akceptacji.

Trzecia galaktyczna energia będzie miała większą częstotliwość światła niż poprzednie dwie fale energii, kontynuując proces uziemienia światła Galaktycznego, ja, Melchior, dzielę się z Tobą. Ponieważ energie zachęcają Cię do głębszego poznania swojej czakry, możesz odkryć rdzeń energii akceptacji i rdzeń negatywnego wzorcowania, który wpływa na Twoją rzeczywistość. Energia wpłynie do twojej istoty i   czakry korzenia  trzykrotnie, czy jesteś tego świadom, czy nie. Jeśli jesteś świadom tego procesu, otrzymasz korzyści z większą łatwością i doskonałością, pomagając w akceptacji siebie, Matce Ziemi i Twojej duchowej egzystencji na Ziemi.

Z radosnym oczekiwaniem współpracy z Tobą,

Melchior

 

 

Oryginalny post: http://sananda.website/melchior-via-natalie-glasson-june-30th-2017/

Leave a Reply/Dodaj Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.