Medytacja w czasie Pełnego Błękitnego Księżyca 31 marca

Medytacja w czasie Pełnego Błękitnego Księżyca 31 marca

Zaraz po drugiej sesji uzdrawiania na odległość, odbędzie się medytacja w czasie Pełni Księżyca o 2:45 PM UTC (16:45 w Polsce)w sobotę, 31 marca. Będzie to druga medytacja w czasie pełni księżyca w tym miesiącu i drugi błękitny księżyc w 2018 roku.

https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/blue-moon.html

Ten błękitny księżyc jest okazją do pracy ze swoimi lękami i uwolnienia ich ze swojej podświadomości. Może pomóc przekształcić negatywną energię myśli w pozytywną energię myśli.

https://astrologyking.com/full-blue-moon-march-2018/

Co ciekawsze, ten błękitny księżyc nastąpi w weekend wielkanocny. Wielkanoc/Isztar jest ważnym czasem w naturalnym cyklu, kiedy bogini Isztar rodzi nowe życie na wszystkie możliwe sposoby.

http://recreatingbalance1.blogspot.co.uk/2018/02/natural-cycles-of-goddess-and-god.html

http://recreatingbalance1.blogspot.co.uk/2018/03/spring-equinox-easter-ishtar-return-of.html

Przewodnik audio dla tej medytacji w języku angielskim:

Przewodniki audio w innych językach można również znaleźć na następującej liście odtwarzania utworzonej przez Smaly7:

https://goo.gl/Ybok6w

Oto wydarzenie na Facebooku dla Medytacji Pełni Księżyca

https://www.facebook.com/events/1301751299970219/

 

 

Instrukcje (Sugerowany czas dla tej medytacji to 15 minut):

1. Użyj swojej własnej techniki, aby wprowadzić się w zrelaksowany stan świadomości.

2. Ustanów intencję wykorzystania obecnej medytacji, podczas tej Pełni Księżyca, jako potężnego Portalu Światła zakotwiczającego Czystą Boską Kobiecą Energię na planecie.

3. Wizualizuj słup Światła emanujący z Galaktycznego Centralnego Słońca, przechodzący przez wszystkie punkty Światła w naszej galaktyce i naszym Układzie Słonecznym, a następnie poprzez twoje ciało do środka Ziemi. Następnie wizualizuj kolejny słup Światła wznoszący się z jądra planety i przechodzący przez ciebie i przez wszystkie istoty Światła w naszej galaktyce z powrotem do Galaktycznego Centralnego Słońca. Jesteś teraz zakotwiczony/a w dwóch filarach Światła, energia płynie w dół i w górę jednocześnie.

4. Teraz wizualizuj tą energię jako Delikatny Różowy Promień Światła przepływający przez twoje ciało, a następnie przez twoje ręce w postaci spirali rozszerzającej się na całą planetę obejmującej wszystkie istoty i całe życie na Gai i samą planetę. Wizualizuj to delikatne różowe Światło uzdrawiające wszystkie istoty, zwierzęta i rośliny, uzdrawiające umysły i serca każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

5. Zobacz wszystkie istoty na planecie doświadczające czystej energii Bogini. Zobacz je wolne od ucisku ciemnych sił, zobacz je wszystkie uzdrowione, ze zdjętym całym brzemieniem. Wizualizuj wszystkich ludzi żyjących ze sobą w Pokoju, Harmonii, Miłości i Zrozumieniu. Zobacz, jak celebrują i radośnie uczestniczą w tworzeniu Nowego społeczeństwa na planecie w obfitości, dobrobycie i jedności. Następnie zobacz, jak zaspokojone są potrzeby wszystkich i każdy żyje swoim życiem tak jak tego pragnie.

6. Zobacz Planetarną Sieć Światła Kwiatów Życia wypełnioną miłującym różowym światłem Bezwarunkowej Miłości Bogini. Wizualizuj wszystkie wiry bogini na planecie aktywowane razem ze wszystkimi boskimi męskimi wirami i planetarną siecią Światła ukończoną i w pełni aktywowaną.

I tak jest

Bogini chce Pokoju,

Niech będzie Pokój.

Bogini chce Czystej Miłości,

Niech będzie Czysta Miłość.

Bogini chce Współczucia,

Niech będzie Współczucie.

Bogini chce Jedności,

Niech będzie Jedność.

Bogini chce Wyzwolenia,

Niech będzie Wyzwolenie.

Bogini chce Wzniesienia,

Niech będzie Wzniesienie.

Niech tak będzie  i tak jest, JAM JEST.

 

 

Zwycięstwo światła!

 

 

Źródło: https://www.welovemassmeditation.com/2018/03/meditation-update_27.html

Leave a Reply/Dodaj Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.