[Nesara News] 2017-04-11: PILNE! ALARM w sprawie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego terroryzmu

Poniżej znajduje się artykuł Nesara News przedstawiający fakty o kierowanej broni energetycznej.

Według Kobry, jest to jedna z najważniejszych kwestii, z którą zmagają się Pracownicy/Wojownicy Światła.

https://theeventhub2015.blogspot.co.uk/2017/04/cobra-2017-04-23-situation-update.html

Jednakże, gdy zastosujemy naszą wolę i ochronę, razem możemy zniwelować jej skutki.

Źródło: http://nesaranews.blogspot.co.uk/2017/04/urgent-national-security-and.html
————————————————– ——–
Otrzymane od czytelnika z prośbą o przekazanie tych informacji naszym czytelnikom. Możesz się zaangażować i posłużyć się tym przewodnikiem do wysyłania własnych listów do odpowiednich osób, gdzie mieszkasz, w tym Wash DC. Dostarczamy tych informacji, ponieważ jesteśmy osobiście świadomi tych, którzy byli wykorzystywani i represjonowani (zamordowani) za pomocą tej broni. Ten raport dostarcza PRAWDZIWYCH FAKTÓW.

Pilny alarm bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego terroryzmu

Szanowni Państwo,
Przeczytajcie uważnie poniższe powiadomienie, ponieważ wymaga to podjęcia działań z waszej strony i może mieć konsekwencje prawne dla was i waszego urzędu w przyszłości.
Piszę, aby poinformować was o łamaniu praw człowieka na dużą skalę i systematycznych atakach fizycznych na ludność cywilną we wszystkich krajach świata przy użyciu nowoczesnej broni elektromagnetycznej i neuro-broni, często w połączeniu z implantami umieszczanymi bez zgody i potajemnie administrowaną nanotechnologią.

images55NXN9AB
To, co sprawia, że ​​ta broń jest szczególnie niebezpieczna i niszcząca dla społeczeństw, jest to, że działa z ukrycia. Wykorzystując fakt, że fale elektromagnetyczne rozprzestrzeniają się nie zauważone przez ludzi i mogą przenikać przez ściany, broń ta może zostać wykorzystana do zniszczenia ludzkiego życia i uniemożliwia wykrycie przez sprawców przestępstwa.

Systematyczna i tajna natura przestępstw i ich uderzające podobieństwo na całym świecie wskazują, że jest to globalny program prowadzony przez międzynarodowy zespół wywiadu wojskowego, popełniający umyślne okaleczenia, tortury, systematyczne zniewalanie i milczące ludobójstwo części ludności. Jest to przestępstwo przeciwko ludzkości i globalny program obozów śmierci.

Piszę z oficjalną prośbą, jako że jest to ustawowym obowiązkiem ścigać zbrodnie przeciwko ludzkości, chronić ludność cywilną przed aktami terrorystycznymi, informować rządy Państw w kwestiach o znaczeniu narodowym i przestrzegać praw człowieka lub w inny sposób przekaż tę informację odpowiednim władzom i ty sam w swoim zakresie działaj, aby upewnić się, że wszystkie sprawy ofiar są zbadane i że te prowadzone na wielką skalę działania przestępcze będą ukrócone w Twoim własnym kraju przed 1 czerwca 2017 roku.

Działania, które podejmiesz w odpowiedzi na ten komunikat zostaną wzięte pod uwagę w nadchodzących miesiącach i jeśli okaże się, że zdecydujesz się zignorować tą informację i obowiązek działania, aby powstrzymać te przestępstwa i wspierać ofiary, możesz zostać oskarżony jako urzędnik, na przykład o działanie na czyjąś szkodę, niepodjęcie działań, naruszenie obowiązków służbowych, zaniedbanie obowiązku, spisek, pomocnictwo i podżeganie do zbrodni przeciwko ludzkości, zdradę stanu lub odpowiednik tego przestępstwa w twoim systemie prawnym. W takim przypadku zostaniesz wezwany do wyjaśnienia i pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem lub trybunałem ds. zbrodni przeciwko ludzkości.

Ataki na ofiary są przeprowadzane z jednostek broni ruchomej, a także infrastruktury telekomunikacyjnej, takich jak wieże komórkowe i systemy satelitarne. Jest to zintegrowany system broni, który został zbudowany potajemnie na całym świecie. System broni jest obecnie w pełni funkcjonalny na całym świecie i niszczy życie milionów niewinnych ofiar i osłabia ukrycie całe kraje. Indywidualne ofiary są śledzone i dręczone przez krajowe sieci nadzoru, otoczone przez sprawców cały czas i systematycznie torturowane i okaleczane bronią elektromagnetyczną i ultradźwiękową zarówno w miejscach publicznych, jak i w ich domach.

wpid-phasr-rifle
Ataki wykorzystują fakt, że promień z broni elektromagnetycznej jest cichy, niewidoczny i może przeniknąć przez mury budynków tak, że ofiary mogą być atakowane wszędzie bez pozostawienia śladów, które prowadzą do sprawców. Tym sposobem ofiary są skutecznie umieszczane w indywidualnych obozach koncentracyjnych, które są wznoszone wokół nich przez agencje wywiadowcze, skorumpowanych członków organów ścigania i ich sieci tajnych agentów-kryminalistów.
Do tej operacji dołączone są kampanie oszczercze, infiltracja i propaganda wszystkich aspektów życia ofiar, w tym ich kręgów społecznych, ich rodziny, miejsca pracy, a zwłaszcza opieki medycznej. Tajni agenci wchodzą potajemnie do domu ofiary, uszkadzają mienie, sabotują sprzęt komputerowy bezpośrednio lub zdalnie, zatruwają żywność i prowadzą kampanię prześladowań, aby psychicznie rozbić ofiarę, tak że w końcu popełniają samobójstwo lub są mordowane.

Broń elektromagnetyczna i neurobroń mają możliwości, które przekraczają wszystko, co świat doświadczył w zakresie technologii broni w przeszłości. Ze względu na zdolność do ataku i manipulacji procesami biologicznymi, organami wewnętrznymi i ludzkim układem nerwowym oraz procesami neurologicznymi, urządzenia te są najbardziej niebezpieczną bronią wyprodukowaną przez ludzkość do tej pory.

Wpływ na ludzi jest niszczycielski, ponieważ broń może symulować wiele chorób, powodować ból i uszkodzenie narządów, uszkodzenie mózgu, udar mózgu, zawał serca i śmierć. Najczęstszą formą szkody poprzez użycie tej broni jest uszkodzenie DNA i tworzenie się nowotworów oraz ostatecznie raka. Uszkodzenia DNA w jajeczkach rozrodczych kobiet zmieniają mitochondria DNA, a zatem uszkadzają całe przyszłe pokolenia. Działania tych systemów broni są zatem zagrożeniem dla przyszłości ludzkości.

Innym podstępnym aspektem tej broni jest to, że można je wykorzystywać do upośledzenia, zmiany i kontroli ludzkich funkcji ciała, ruchu, zachowania, a nawet procesów myślowych często bez świadomości ofiary. Może to być wykorzystane do odwrócenia funkcjonowania każdego aspektu ludzkiego działania od osobistych relacji, przedsięwzięć biznesowych, procesów demokratycznych i narodowej infrastruktury bezpieczeństwa narodowego.

Przenośna ukierunkowana broń energetyczna jest w różnych rozmiarach i posiada różne możliwości. Jest ukrywana przez sprawców w sąsiadujących nieruchomościach, samochodach, dronach, samolotach, a nawet częściach infrastruktury krajowej. Agenci sieci nadzoru noszą broń w torbach i plecakach. Ten tajny system broni jest w pełni zintegrowany i centralnie kontrolowany. Ofiary, które uciekły do innych krajów, odkryły, że ich protokół ataku podróżuje za nimi i jest kontynuowany przez lokalny system nadzoru i egzekwowania prawa w kraju, w którym przebywają.

Z tego, co można było ustalić z ujawnionych dokumentów, matrix organizacyjny zespołów atakujących jest zgodny z protokołem stosowanym w szwadronach śmierci prowadzonych przez duże agencje wywiadowcze, na przykład w Wietnamie i krajach Ameryki Południowej. Zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego ma powstrzymanie tego terroryzmu i odcięcie finansowania oraz systemów umożliwiających jego rozprzestrzenianie.

Sama technologia broni była w dużej mierze utajniona przez bardzo długi czas. Istnieją jednak liczne publicznie znane przypadki z całego świata, w których broń była stosowana wobec osób przez wiele lat z zamiarem zastraszania, torturowania, okaleczenia i morderstwa. Ze świadectw tych ofiar, z których wiele dzieliło się losem online na blogach i mediach społecznościowych, publicznie znanych patentach i odtajnionych dokumentach, wiemy o niszczycielskim działaniu tej broni i o oszałamiającej skali popełnionych przestępstw na całym świecie .

Proszę, pomóż nam powstrzymać ten globalny cichy Holocaust.

Z poważaniem,
Osoba wyznaczona i członek ŚWIATOWEJ KAMPANII PRZECIWKO ELEKTRONICZNYM TORTUROM, WYKORZYSTYWANIU I EKSPERYMENTOM.

Dziennik moich osobistych doświadczeń z tortur jest dostępny tutaj: http://www.4shared.com/dir/21674443/75538860/sharing.html lub
http://www.freedrive.com/folder/177784 lub
http://www.freedrive.com/folder/194162
PROSZĘ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PO WIĘCEJ INFORMACJI: –
John Finch, 5/8 Kemp St, Thornbury, Vic 3071, Australia, TEL: 0424009627
EMAIL: tijohnfinch@gmail.com,MCmailteam@gmail.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/john.finch.16547?ref=profile
GROUP FORUM: http://peacepink.ning.com/

 

 

Źródło: https://theeventhub2015.blogspot.com/2017/04/nesara-news-2017-04-11-urgent-national.html

One thought on “[Nesara News] 2017-04-11: PILNE! ALARM w sprawie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego terroryzmu

Leave a Reply/Dodaj Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.