Rada Szambali za pośrednictwem Kamali Everett i Sharon Rose, 7 sierpnia 2017

Rada Szambali za pośrednictwem Kamali Everett i Sharon Rose, 7 sierpnia 2017 r

W tym potężnym miesiącu wysyłamy pozdrowienia od Najwyższego, który wspiera i umacnia Wasze miejsce w wielkiej sieci świadomości Chrystusa. Ta sieć została świadomie wzmocniona przed 30 laty przez tysiące Pracowników Światła, którzy zebrali się, aby świętować coś, co stało się znane jako Konwergencja Harmoniczna.

~ Rady Szambali, które nadzorowały tworzenie Konwergencji Harmonicznej

21 grudnia 2012 r. naznaczył zakończenie starego świata i początek nowego Złotego Wieku Wolności, który zaszczepiono 30 lat temu w 1987 r., z pomocą konwergencji tysięcy Lightworkerów zwanej Konwergencją Harmoniczną. Począwszy od grudnia 2012 r. otworzył się portal służący do odbierania zakodowanych częstotliwości wznoszenia z waszego Centralnego Słońca, otwierając drogę dla tego nowego świata. Dało to Gai i całemu życiu na niej przyspieszające kody służące wsparciu Wniebowstąpienia całego życia i uruchomiły energie niezbędne dla Ziemi, aby przywrócić jej prawdziwe pochodzenie jako wzniesionej planety.

Wniebowstąpienie Gai jest również wspierane przez otwarcie nowego portalu, który wprowadzi nowe kody zarówno z Centralnego Słońca jak i Wielkiego Centralnego Słońca . Ten portal zostanie otwarty w połowie sierpnia, kiedy ludzkość będzie zaszczycona niezwykłymi potężnymi częstotliwościami wznoszenia wspieranymi przez dwa zaćmienia w sierpniu i rocznicę Konwergencji Harmonicznej 16 i 17 sierpnia.

Pierwsze zaćmienie 7 sierpnia wzbogaci bezwarunkowo kochające częstotliwości Boskiej Kobiecości, dzięki czemu będzie można ją poczuć i zintegrować w sercu podczas rocznicy Konwergencji Harmonicznej 16 i 17 sierpnia. Jedną z funkcji tej rocznicy jest zachęcenie Pracowników Światła na całym świecie do połączenia serc w celu wzmocnienia pierwotnej sieci Konwergencji, dzięki czemu zwiększy swoje możliwości, aby wypełnić Miłością i Światłem serca każdej duszy na całym świecie i w galaktyce.

Choć podstawowy cel pierwotnej Konwergencji był wspierany przez ostatnie trzydzieści lat, prosimy o poszerzenie wsparcia podczas tej rocznicy, dzięki czemu jej pierwotny cel może zostać rozszerzony w sercach i umysłach tak wielu, jak to możliwe na całym świecie. Po tegorocznej rocznicy Konwergencji Harmonicznych w dniach 16 i 17 sierpnia nastąpi 21 sierpnia pełne zaćmienie Słońca, a połączenie tych potężnych energii znacznie pobudzi i zwiększy potencjały wznoszenia się, eliminując wszystko, co nie jest już zgodne z waszym wstąpieniem w nieograniczoną Jaźń i uwolnienie tego, co już nie służy Wam i całemu życiu na całym świecie.

Zaćmienie z 21 sierpnia zapoczątkuje czas, w którym Pracownicy Światła będą mogli wykorzystać do oczyszczenia i usunięcia pozostałych ograniczających energii lub nieświadomych przywiązań do trzeciego wymiaru. Ludzkość od tysięcy lat przede wszystkim wspierała własne ograniczające przekonania i poglądy , dopóki nie stały się fundamentami ich fałszywej tożsamości ograniczenia, dalej zacierając ich związek z przewodnictwem Boga i ich Boskiego Celu przywrócenia pokoju, harmonii wzajemnego upodmiotowienia i obfitości dla wszystkich.

Poprzez odejście od starych przekonań możecie swobodniej łączyć się bezpośrednio z umysłem i sercem Matki / Ojca Boga, dopóki TYLKO wasze Boskie Ja lub wewnętrzna Boska Obecność dowodzą waszym życiem.

Wysoce wspierające energie Harmonijnej Konwergencji wskazują na powrót do Jedności, ponieważ wkrótce stanie się coraz bardziej bolesna i niewygodna próba utrzymania starych przywiązań lub wspomnień, które nie służą Waszemu życiu w jedności z Waszą Boską Obecnością.

Wszystkie te sierpniowe energie wyprowadzą na powierzchnię wszystko co została ukryte lub utrzymywane w zaprzeczeniu. Celem tego rozliczenia jest ostatecznie pomóc w umocnieniu istniejącej chęci do uwolnienia jakichkolwiek ocen, które przyciągają stare, ograniczające energie, ponieważ będą one nadal przyciągać podobne okoliczności ograniczające Was. Zawsze jest to waszym wyborem, aby zostawić te przywiązania, abyście mogli żyć całkowicie jako wasza Obecność lub Boskie Ja.

Im silniejszy i bardziej pasjonujący Wasz wybór, aby wykorzystać rocznicę Konwergencji Harmonicznej w celu uwolnienia wszelkich ograniczających przywiązań i żyć jako Wasza Boska Obecność, tym łatwiej będzie osiągnąć wasze wniebowstąpienie.

Zawsze pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami i im silniej połączycie się na powrót z wielką siecią, która powstała podczas Konwergencji Harmonicznej w 1987 roku, tym bardziej będziecie pamiętać, jak to naprawdę jest żyć w jedności ze Stwórcą. Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami, a wasza rola polega po prostu na poproszeniu z miłością i zaakceptowaniu pomocy, gdy tylko poczujecie taką potrzebę, a potem wyraźcie podziękowanie, miłości i wdzięczność, gdy zostanie świadomie uznana.

Pamiętacie, że dawca, dar i odbiorca są tym samym ~ WY jak gdy otwieracie się, aby otrzymać dar wznoszenia się do waszego już wzniesionego Prawdziwego Ja, żyjącego jako Wasza nieograniczona Boska Obecność .

Przez Kamalę Everett i Sharon Rose

Źródło: http://sananda.website/the-council-of-shamballa-via-kamala-everett-and-sharon-rose-july-9-2017/

Leave a Reply/Dodaj Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.