Archanioł Zadkiel via Linda Robinson, 26 sierpnia 2017

 

Archanioł Zadkiel via Linda Robinson, 26 sierpnia 2017 r

Pozdrowienia Ukochani,

Tu Archanioł Zadkiel, wraz z Archai Święty Ametyst, witamy was w Miłości i Światłości. Dzisiaj dołączyło do nas Królestwo Anielskie i Wniebowstąpieni Mistrzowie by przedyskutować temat współpracy międzywymiarowej.

Współpraca między wymiarami wynika z koncepcji jedności, którą niedawno omawialiśmy z wami. Całe dzieło pochodzi ze Źródła. Zanim pierwotne cząstki Światła zostały napełnione swoimi indywidualnymi właściwościami potrzebnymi do ich roli w ogólnym projekcie Kreacji, cząstki zawierały czystą miłość i energię Światła Stwórcy w jednorodnej konfiguracji. Wszystkie cząstki były w harmonii i nie było rywalizacji.

Kiedy Źródło zaczęło działać, poszczególne cząstki Światła zaczęły nabierać specyfiki i świadomości potrzebnej do roli w wielkim planie Stworzenia. Harmonia i Miłość były w centrum ich świadomości, a poszczególne atrybuty zostały dodane dla konkretnych ról.

Stopniowo ukazał się wielki plan Kreacji, a wszystkie części były w harmonii. Dopóki rdzeń każdej części był skupiony na najwyższym dobru, wszystko działało i funkcjonowało w sposób harmonijny.

Jeśli drgania jakiejkolwiek cząstki kłóciły się ze świadomością jedności, można to było odczuć w całej sieci Kreacji. Poprzez kochający wpływ innych cząstek Światła, wszelkie niezgodne cząstki mogły dostroić wibracje do pierwotnego celu najwyższego dobra. Rezultatem było powstanie Wszechświata, który działał w harmonii.

W miarę rozdzielania cząstek na poziomy wymiarowe współpraca ta trwała nadal. Każda komórka, organizm, istota miały wewnętrzną świadomość, że przyczyniają się do najwyższego dobra. Dopóki to skupienie pozostawało u podstaw, przeważała harmonia.

Istoty Światła miały podstawowe obszary zainteresowania i wiedziały, że każda rola ma znaczenie dla najwyższego dobra. Nie było rywalizacji i chętnie współpracowały w dużych projektach.
W miarę dalszego różnicowania eksperyment wolnej woli został stworzony dla płaszczyzny Ziemi i trzeciego wymiaru. Podjęto decyzję, że ludziom będzie wolno rozwijać wolną wolę bez ingerencji z Wyższych Sfer, chyba że zostaną poproszone o pomoc.

Początkowo wszystko było harmonijne, ponieważ skupienie było na najwyższym dobru. Wiedza o Źródle była nienaruszona, a ludzie wiedzieli, że ich praca jest bezpośrednio związana ze Źródłem.

W miarę słabnięcia wiedzy na temat tego połączenia harmonijna jakość współpracy uległa zmniejszeniu. Istoty Światła były smutne, ponieważ nie mogły interweniować, dopóki nie zostaną poproszone przez ludzi.

To prowadzi nas do chwili obecnej i ilustruje potrzebę współpracy we wszystkich wymiarach, jak również na płaszczyźnie Ziemi.

Współpraca zaczyna się od jednostek. Jest to postawa pragnienia najlepszego dla każdego.

By zacząć, zwróćcie się do wnętrza i skupcie się na Boskiej Iskrze Światła. To jest wasze powiązanie ze Stwórcą, ze Źródłem. Oto gdzie znajduje się Miłość Boża w waszej Istocie. Kiedy koncentrujecie się na waszej Boskiej Iskrze, wasze połączenie ze Źródłem zostaje wzmocnione. Pamiętajcie, że pierwotnym celem wszystkich Kreacji było wspólne działanie dla najwyższego dobra.

Gdy rozkoszujecie się energią Miłości w Boskiej Iskrze, możecie poczuć chęć powrotu do tego cudownego stanu harmonii.

Możecie obrazować lub wyobrażać sobie, jak miałby wyglądać wasz idealny świat. Im bardziej skupicie się na tym, tym wibracje harmonii wysyłane przez was będą silniejsze .

Następnym krokiem jest poproszenie Istot Światła o pomoc. To pozwala im podsunąć wam pomysły i osoby, które mają tę samą wizję. Jak otrzymacie pomysły, możecie ocenić je na poziomie serca według ich walorów miłości, a następnie na poziomie umysłowym, aby sprawdzić, czy są one praktyczne. Tworzy to partnerstwo współpracy między wami na płaszczyźnie Ziemi a Istotami Światła w Wyższych wymiarach.

Im więcej skupicie się na najwyższym dobru, tym silniejsze będzie połączenie.
Wasze własne Światło zapewni pozytywny wzór dla osób wokół was i będziecie mogli nawiązać kontakt z tymi, którzy również pracują dla najwyższego dobra.

Kiedy skoncentrujecie się na najwyższym dobru i poprosicie Istoty Światła o współpracę z wami, postawicie duży krok w kierunku współpracy międzywymiarowej.

Umiłowani, jesteśmy szczęśliwi, że wzywacie nas z Wyższych Królestw, abyśmy mogli pracować z wami dla najwyższego dobra.

Wiedzcie, że jesteście bardzo kochani.

JESTEŚMY Archanioł Zadkiel i Archai Święty Ametyst

… i otaczamy was miłością

I tak jest.

 

 

Źródło: http://www.PersonalPathwaysOfLight.com
http://sananda.website/archangel-zadkiel-via-linda-robinson-august-26th-2017/

Leave a Reply/Dodaj Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.