[Untwine] Energetyczne zniechęcanie i Manifestacja Wolnej Woli

Energetyczne zniechęcanie i Manifestacja Wolnej Woli

Energetyczne zniechęcanie jest bardzo rozpowszechnione na tej planecie i wydaje się to nie do końca zrozumiałe nawet wśród Pracowników Światła.

Ciemność ma system, który ma zniechęcić ludzi do robienia pozytywnych rzeczy, który stworzyli w taki sposób, aby ludzie nie zdawali sobie sprawy, że tak się dzieje. Korzystają z synergii:

– Fizycznych i niefizycznych implantów
– fizycznej i niefizycznej ukierunkowanej broni, wysyłającej wiązki o częstotliwości pewnych negatywnych myśli, uczuć, sugestii, energii itp
– Czarnej magii
– niefizycznych negatywnych bytów

Mają ludzi w ramach quasi-stałego nadzoru i codziennie wykorzystują te wszystkie rzeczy, dostosowując się do danej chwili, aby zniechęcić ludzi do robienia pozytywnych rzeczy, poprzez zapominanie o nich, lub poprzez “nie czuję tego” lub wiarę, że nie mogą tego zrobić, lub oddalanie od tego w ten czy inny sposób. Pracują ciężko, aby to zrobić w taki sposób, aby osoby, które są celem nie zdawały sobie sprawy z tego co się dzieje, tak aby osoby które są celem uważały, że jest to ich własny proces i osobiste uczucia, podczas gdy w rzeczywistości są manipulowane z zewnątrz.
Wydaje się, że wielu osobom wydaje się, że to zdarza się tylko raz na jakiś czas i tylko osobom, które nie są przebudzone. To nie jest tak. Moim celem nie jest tworzenie negatywności, ale lepsze zrozumienie sytuacji, abyśmy mogli ją rozwiązać.
Wszyscy są na celowniku i pomimo niewiarygodnej głupoty mrocznych sił w robieniu takich rzeczy, niestety mają też pewien rodzaj inteligencji i strategii, aby zaplanować długoterminową manipulację wszystkimi osobami i związkami. Nagrywali wszystkie nasze przeszłe życia na plazmowej / eterycznej płaszczyźnie, używając implantów i badali nas, wiedzą, co robiliśmy, więc w pewnym stopniu rozumieją nasze słabości i marzenia. Wiedzą, który przycisk psychologiczny należy nacisnąć i kiedy. Gorąco zachęcam wszystkich do pozostania bardzo świadomym własnego psychologicznego makijażu i regularnego przeprowadzania najbardziej uczciwej jak to tylko możliwe obiektywnej analizy siebie samego.


Niektóre z głównych rzeczy, od robienia których starają się nas codziennie zniechęcić:

– Łączenie się i promowanie medytacji grupowych
– Prowadzenie indywidualnej, pozytywnej, zdyscyplinowanej praktyki duchowej
– Utrzymanie zdrowszego stylu życia (efektywne wykorzystanie czasu, uwalnianie od uzależnień, łączenie z naturą, zdrowsze odżywianie itd.)
– utrzymywanie harmonijnych relacji z wzajemnym poszanowaniem wolnej woli, wybaczanie
– Tworzenie pozytywnych zmian w życiu (zmiana w kierunku  zdrowszych relacji, pracy, lepszych standardów życia itd.)
– Zakopywanie kamieni Cintamani
– wszystko inne, co skutecznie przyczynia się do Wyzwolenia

Jeśli więc doświadczacie oporu i trudności w wykonywaniu tego rodzaju rzeczy, aby znaleźć wewnętrzną motywację i możliwości dla nich, możecie być pewni, i pamiętajcie, że to nie jest wasz własny naturalny proces, ale raczej zewnętrzna manipulacja.

Kilka wskazówek, które pomogą wyeliminować te manipulacje i powrócić do naszego naturalnego procesu:

– Należy pamiętać, że jest to powszechna i codzienna praktyka na tej planecie, najprawdopodobniej do czasu Wydarzenia
– Dajcie sobie systematycznie trochę czasu, aby powstrzymać się od aktywności i swoich opinii na kilka chwil i zastanowić się nad tym, co robicie i co się dzieje w waszym życiu, tak obiektywnie jak to tylko możliwe.
– Zadajcie sobie pytanie, czy naprawdę robicie właściwą rzecz, najkorzystniejszą rzecz, jaką możecie zrobić, zgodnie z zasadą etyki?
– Korzystajcie z wolnej woli, pamiętajcie, że możemy faktycznie dokonać wyboru dotyczącego absolutnie wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu, wewnętrznie i zewnętrznie. Dokonywanie tych wyborów zgodnie z tym, czego naprawdę chcemy, to, co naprawdę wiemy z naszego serca, jest właściwą rzeczą do zrobienia, dla sprawiedliwości, pokoju i dobra wszystkich, a następnie bycie zdyscyplinowanym, aby działać na co dzień w zgodzie z tymi wyborami.
(pamiętając, aby bezwzględnie szanować wolną wolę innych w każdej chwili)

Wolna Wola jest głównym antidotum na tę sytuację. Ludzkość niestety niewiele korzysta z Wolnej Woli, pozwalając by być kontrolowanym indywidualnie i zbiorowo w dowolnym kierunku w jakim ciemność ich pcha .

Wolna Wola jest pierwotną iskrą wszelkiego stworzenia
Wyobraźcie sobie, że jesteście Bogiem lub Boginią, siedzącą na chmurze na niebie, która może natychmiast objawić wszystko. Jak to zrobicie? Za pomocą waszej woli.
Ten scenariusz jest mniej więcej taki,jak to co się dzieje, jedyną różnicą jest to, że na niższych płaszczyznach tworzenia, zwłaszcza na płaszczyźnie fizycznej, kroki procesu manifestacji są trochę bardziej złożone.
Bardzo podstawową zasadą manifestacji jest to, że wszystko jest tworzone najpierw na najwyższym, mniej gęstym, duchowym planie. A potem przechodzi do gęstości przez każdą z opisanych tu płaszczyzn:


Każda z tych 7 płaszczyzn ma 7 pod-płaszczyzn. Każda z tych 49 płaszczyzn jest stanem materii. Świat duchowy, w którym mieszka nasza dusza i duch, jest po prostu mniej gęstym stanem materii. Świat fizyczny to trzy linie na dole obrazu powyżej (stały, ciekły, gazowy). Powyżej to plazmowy, eteryczny, astralny / emocjonalny, umysłowy, itd. Nasze emocje i myśli są faktycznie  jak świat fizyczny, są też materią, po prostu mniej gęstą.
W ten sam sposób, w jaki ciało stałe, ciecz i gaz są scalone ze sobą i oddziałują wewnątrz naszego ciała fizycznego, także nasze ciała plazmowe, eteryczne, astralne, umysłowe i wyższe są wzajemnie połączone.

Więc dlaczego większość ludzi na tej planecie nie łączy się z ich duszą i wyższym Ja?
Główną przeszkodą na tej planecie jest membrana plazmowa (na zdjęciu powyżej jako linia przerywana powyżej gazów). Sama plazma jest naturalna i istnieje we wszechświecie bez jakiejkolwiek szkody. Jednak na tej planecie naładowana jest anomalią zgromadzoną w istocie yaldabaoth (ta istota istnieje tylko na płaszczyźnie plazmowej). Każda komunikacja i wymiana między światem fizycznym a wszystkimi innymi światami musi przekroczyć płaszczyznę plazmy, a anomalia bardzo zakłóca ten proces. To jest to co właśnie tworzy dla większości ludzi tę pozorną izolację i oddzielenie świata fizycznego od wszystkich niefizycznych światów. Jeśli jednak plazma nie jest anormalna, może służyć jako przewodnik do łączenia świata fizycznego ze światami niefizycznymi.


Inną główną separacją jest druga linia przerywana na powyższym obrazie, pośrodku płaszczyzny umysłowej. Ta membrana jest podobna do plazmy i oddziela płaszczyzny poniżej, które są płaszczyznami osobowości,  podlegającymi dwoistości, oraz płaszczyzny nad nią, które są czystym Światłem i czystą Jednością.
Jak widać na zdjęciu, szyszynka i przysadka w ciele fizycznym mają bezpośrednie połączenie, które przekracza membrany zarówno plazmową, jak i mentalną i umożliwia fizycznemu ciału łączenie się bezpośrednio z wyższą płaszczyzną umysłu, która jest bramą do wyższych płaszczyzn, a zatem duszy i wyższej jaźni. Jest to jeden z głównych sposobów nawiązywania połączenia.

Również na obrazku powyżej widać, że nasza Wola jest wysoko w duchowych planach. Zaprawdę, jest pierwotną iskrą stworzenia, rozpoczyna proces manifestacji i definiuje jego kierunek. Potem po prostu utrzymujemy tę decyzję mocno i jasno, a następnie sprowadzamy ją przez każdą płaszczyznę, przez nasze myśli, emocje itp., A na końcu do planu działań fizycznych. Właśnie tak Cobra zdefiniował w 3 etapach proces manifestacji:
1) Decyzja / Wola
2) Inwokacja (myśli, emocje itp., Na przykład wizualizacja)
3) działania fizyczne.
To dokładnie opisuje proces sprowadzania materii z wysokich planów duchowych w dół przez każdą płaszczyznę do świata fizycznego. W ten sposób powstało wszystko, co istnieje. Poprzez używanie tego procesu z oddaniem możemy zamanifestować wszystko.
Innym sposobem na opisanie tego jest to, że nasz duch i dusza są kotwicami Wolnej Woli i Woli Bożej i wysyłają dla niej impuls i przesłanie. Nasza praca tutaj polega na tym, aby usłyszeć przesłanie i dostosować naszą osobowość do tego, aż osobowość i wyższe Ja scalą się razem.


Utrzymujmy naszą Wolę utwierdzoną mocno i regularnie, jak tylko potrafimy, wybierając sposób, w jaki chcemy, aby nasze życie było zgodne z tym, co wiemy z naszego serca, że jest słuszne, etyczne, sprawiedliwe, pokojowe, dobre dla wszystkich.

Zwycięstwo światła

Źródło: http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/09/energetic-dissuasion-and-free-will.html

Leave a Reply/Dodaj Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.